Từ khóa: Kê khai

Tổng điều tra kinh tế và cơ sở hành chính năm 2021 ở Gia Lai: Khó tiếp cận thông tin doanh nghiệp

Tổng điều tra kinh tế và cơ sở hành chính năm 2021 ở Gia Lai: Khó tiếp cận thông tin doanh nghiệp

(GLO)- Thời hạn tổng điều tra kinh tế và cơ sở hành chính năm 2021 (giai đoạn 1) đối với khối doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, hành chính và hiệp hội sắp kết thúc. Tuy nhiên, đến nay, tỷ lệ kê khai thông tin khối doanh nghiệp đạt thấp. Ban Chỉ đạo các cấp khẩn trương thu thập thông tin tại các doanh nghiệp để hoàn thành theo đúng kế hoạch.
Đằng sau cô gái "chạn vàng" 23 tỉ

Đằng sau cô gái "chạn vàng" 23 tỉ

Y, sinh năm 1992, thu nhập 330 tỉ đồng/năm nhờ viết phần mềm trên Google Play và App Store. Và “chạn vàng“ là biệt danh mà cộng đồng gọi tặng cô - như một cách bày tỏ sự khâm phục và hứng khởi.