Từ khóa: giai đoạn 2021-2025

Hội thảo lồng ghép các chỉ tiêu liên quan tới trẻ em vào Kế hoạch phát triển KTXH giai đoạn 2021-2025

Hội thảo lồng ghép các chỉ tiêu liên quan tới trẻ em vào Kế hoạch phát triển KTXH giai đoạn 2021-2025

(GLO)- Sáng 28-5, tại TP. Pleiku, Sở Kế hoạch và Đầu tư Gia Lai tổ chức Hội thảo vận động lồng ghép các chỉ tiêu liên quan tới trẻ em kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội tỉnh giai đoạn 2021-2025 cho khoảng 50 cán bộ, công chức làm công tác liên quan tới việc lập kế hoạch đến từ các sở, ngành và các địa phương thuộc tỉnh Gia Lai.