Từ khóa: điều chỉnh

Điều chỉnh chủ trương đầu tư nhiều dự án đường giao thông

Điều chỉnh chủ trương đầu tư nhiều dự án đường giao thông

(GLO)- Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Hồ Văn Niên vừa ký các Nghị quyết số 240, 235 và 239/NQ-HĐND của HĐND tỉnh khóa XII, kỳ họp thứ 13 lần lượt điều chỉnh các Nghị quyết số 355, 378 và 392/NQ-HĐND của HĐND tỉnh khóa XI, kỳ họp thứ 21 về chủ trương đầu tư dự án đường giao thông của các huyện: Krông Pa, Đak Pơ và Chư Sê.