.
.

Gia Lai lập Tổ công tác tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, người dân

Thứ Sáu, 08/10/2021, 01:00 [GMT+7]
.

(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có Quyết định số 662/QĐ-UBND thành lập Tổ công tác đặc biệt về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp và người dân chịu tác động của dịch Covid-19 và phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội sau đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

 

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh là Tổ trưởng tổ công tác; 4 Phó Chủ tịch UBND tỉnh là Tổ phó. Thành viên tổ công tác là lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh. Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan thường trực Tổ công tác.

Tổ công tác có nhiệm vụ tập trung chỉ đạo triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp và người dân chịu tác động của dịch Covid-19 và phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội sau đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

 

Chế biến chanh dây tại Công ty cổ phần Thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao-Chi nhánh Gia Lai. Ảnh: Đức Thụy
Chế biến chanh dây tại Công ty cổ phần Thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao-Chi nhánh Gia Lai. Ảnh: Đức Thụy


Chủ động phối hợp với Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, cơ quan liên quan; tích cực nắm bắt, trao đổi, tiếp cận thông tin và kịp thời có các biện pháp giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp, người dân. Chỉ đạo, hướng dẫn, đồng hành cùng doanh nghiệp trong tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo thực hiện phương châm “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả với dịch Covid-19”, tăng tính chủ động, tự chủ và nâng cao tinh thần trách nhiệm của người dân, doanh nghiệp; đảm bảo sản xuất kinh doanh an toàn, phát triển kinh tế-xã hội, thích ứng với phòng-chống dịch.

 Rà soát cắt bỏ thủ tục hành chính không cần thiết, không tạo ra “giấy phép con” làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống, sinh hoạt của người dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, phấn đấu thực hiện đạt mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Chủ động tiếp cận, nắm bắt, tiếp nhận thông tin, tổng hợp tình hình kinh tế-xã hội để xây dựng kế hoạch phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội sau dịch Covid-19.

 

HÀ SỰ
 

.