.
.

Ia Grai: 15/19 chỉ tiêu năm 2020 đạt và vượt kế hoạch

Thứ Sáu, 18/12/2020, 10:20 [GMT+7]
.
(GLO)- Ngày 17-12, HĐND huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) khóa XII (nhiệm kỳ 2016-2021) tổ chức kỳ họp thứ 15 nhằm đánh giá tình hình thực hiện công tác năm 2020, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.
 
 
Trong 19 chỉ tiêu chủ yếu năm 2020 mà Nghị quyết HĐND huyện đề ra, dự ước có 15 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch; 4 chỉ tiêu không đạt gồm: thu ngân sách trên địa bàn huyện, số bác sĩ/vạn dân, tỷ lệ dân số thành thị được sử dụng nước sạch, tỷ lệ hộ nghèo. Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn huyện ước đạt 10.244 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch, tăng 12,5% so với năm 2019. Các nguồn lực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tiếp tục được ưu tiên đầu tư.
 
Công tác phòng-chống dịch Covid-19 được chỉ đạo quyết liệt; dịch bạch hầu được khống chế. Chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo, an sinh xã hội được chú trọng thực hiện. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; các vụ việc liên quan đến đất đai được quan tâm chỉ đạo xử lý, giải quyết kịp thời…
 
Toàn cảnh kỳ họp thứ 15 HĐND huyện Ia Grai khóa XII. Ảnh: Phan Lài
Quang cảnh kỳ họp thứ 15 HĐND huyện Ia Grai khóa XII. Ảnh: Phan Lài
 
Tại kỳ họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá kết quả phát triển kinh tế-xã hội năm 2020; chỉ rõ những tồn tại, phân tích nguyên nhân và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trong năm 2021.  
 
Ngày 18-12, kỳ họp tiếp tục phiên làm việc với nội dung báo cáo kết quả thảo luận tổ; các đại biểu tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn; UBND huyện trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri, Thường trực HĐND, các ban HĐND huyện và Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; thảo luận và thông qua các nghị quyết.
 
PHAN LÀI
 
.