.
.
(GLO)- Trên cơ sở các tiêu chí theo quy định và căn cứ kết quả xét chọn từ các địa phương trong tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai Võ Ngọc Thành vừa ký Quyết định số 416/QĐ-UBND về phê duyệt danh sách và bổ sung, thay thế người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2023. 
 
 
Người có uy tín trao đổi kinh nghiệm vận động quần chúng vùng dân tộc thiểu số. Ảnh: Thanh Nhật
Người có uy tín trao đổi kinh nghiệm vận động quần chúng vùng dân tộc thiểu số. Ảnh: Thanh Nhật
 
Theo đó, 119 người có uy tín thay thế và đưa ra khỏi danh sách 180 người. Hiện người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh  Gia Lai là 995 người (trong đó nam 924, nữ 13, dân tộc Jrai 612, dân tộc Bahnar 296, dân tộc khác 47 người).  Danh sách uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2020 của tỉnh giảm 61 người so với năm 2019, do thực hiện việc sáp nhập thôn làng theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 11-12-2019 của HĐND tỉnh Gia Lai. 
 
Những năm qua, người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Gia Lai đã gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư và nông thôn mới, tích cực trong công tác vận động quần chúng chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật  của Nhà nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, xây dựng tỉnh nhà phát triển...
 
Thanh Nhật
  
.