• Nguy cơ mất an toàn giao thông tại chợ Hà Tam
  • Cảnh báo ô nhiễm nguồn nước ngầm
  • Minh bạch hóa hoạt động cấp giấy phép xây dựng

Nguy cơ mất an toàn giao thông tại chợ Hà Tam

(GLO)- Chợ Hà Tam (huyện Đak Pơ) được bố trí cạnh quốc lộ 19 nên tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Tuy vậy, việc di dời chợ chưa thể thực hiện do thiếu kinh phí.

Cảnh báo ô nhiễm nguồn nước ngầm

(GLO)- Theo kết quả điều tra, đánh giá, khoanh định, công bố vùng hạn chế khai thác, sử dụng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2040, toàn tỉnh có 251 khu vực thuộc 5 vùng hạn chế khai thác nước dưới đất, trong đó có 25 khu vực bị ô nhiễm cần hạn chế khai thác.

Minh bạch hóa hoạt động cấp giấy phép xây dựng

(GLO)- Bằng những giải pháp cụ thể, tỉnh ta từng bước minh bạch hóa hoạt động cấp phép xây dựng theo hướng nhanh chóng, thuận tiện nhằm cắt giảm chi phí, tạo thuận lợi cho người dân và chủ đầu tư xây dựng công trình.

.
Gia Lai ban hành kế hoạch xử lý tình huống cháy, sự cố và tai nạn quy mô lớn

Gia Lai ban hành kế hoạch xử lý tình huống cháy, sự cố và tai nạn quy mô lớn

(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 1497/KH-UBND về việc huy động lực lượng, phương tiện, tài sản của các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân để tham gia xử lý các tình huống cháy, sự cố, tai nạn có quy mô lớn, diễn biến phức tạp.

.