.
.

Facebook, Youtube có thể bị chặn nếu không gỡ bỏ các thông tin sai phạm

Thứ Tư, 14/07/2021, 08:21 [GMT+7]
.
Tại dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 72/2013/NĐ-CP, Bộ TTTT đã đưa các quy định về quản lý hoạt động cung cấp thông tin xuyên biên giới đã được quy định tại Thông tư 38/2016/TT-BTTTT lên dự thảo. Theo đó những mạng xã hội xuyên biên giới như Facebook, YouTube… sẽ bị chặn ở Việt Nam nếu không tuân thủ Luật pháp và các quy định của Việt Nam.
 

Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thông tin xuyên biên giới phải tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam. Ảnh minh hoạ
Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thông tin xuyên biên giới phải tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam. Ảnh minh hoạ
 
Dự thảo đưa ra nhiều trách nhiệm của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ nội dung xuyên biên giới (Facebook, Youtube, TikTok, Twitter, Instagram, Netflix...), đồng thời cũng tăng cường quyền của người sử dụng tại Việt Nam. Cụ thể:
 
Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thông tin xuyên biên giới phải tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam.
 
Các cơ quan quản lý có thẩm quyền của Việt Nam có quyền thực thi các biện pháp ngăn chặn trong các trường hợp: Cung cấp thông tin vi phạm pháp luật Việt Nam; Không hợp tác để ngăn chặn, gỡ bỏ thông tin vi phạm.
 
Các trang web/ứng dụng cung cấp dịch vụ nội dung có từ 100.000 lượng người truy cập thường xuyên 1 tháng phải thực hiện các nghĩa vụ sau: Thông báo/xác nhận thông báo hoạt động với Bộ TTTT; Phối hợp với Bộ TTTT để xử lý thông tin vi phạm theo quy trình; Phải ngăn chặn, gỡ bỏ dịch vụ, thông tin vi phạm trong vòng 24h khi có yêu cầu từ cơ quan có thẩm quyền Việt Nam.
 
Các doanh nghiệp viễn thông thực hiện biện pháp kỹ thuật cần thiết để ngăn chặn nội dung vi phạm cung cấp tới người sử dụng tại Việt Nam.
 
Người sử dụng tại Việt Nam có quyền: Thông báo vi phạm yêu cầu doanh nghiệp cung cấp xuyên biên giới xử lý; Thông báo cho Bộ TTTT về những vi phạm nội dung trên các website cung cấp dịch vụ xuyên biên giới cho người sử dụng tại Việt Nam; Khởi kiện nếu doanh nghiệp cung cấp xuyên biên giới gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
 
Các Bộ, ngành, địa phương có trách nhiệm xác định nội dung vi phạm thuộc phạm vi, chuyên ngành quản lý và chuyển Bộ TTTT là đầu mối yêu cầu các doanh nghiệp xuyên biên giới xử lý, gỡ bỏ thông tin vi phạm.
 
Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ nội dung xuyên biên giới phải tuân thủ các quy định chuyên ngành khi cung cấp dịch vụ tại Việt Nam như: Mạng xã hội, cung cấp trò chơi điện tử trên mạng, Kho ứng dụng, …
 
Trách nhiệm của Mạng xã hội xuyên biên giới: Phải có bộ phận chuyên trách tiếp nhận/giải quyết khiếu nại từ người sử dụng. Tạm khóa/xóa các nội dung (trong vòng 24h) khiếu nại chính đáng từ cá nhân/tổ chức bị ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp khi nhận được yêu cầu. Tuân thủ quy định về bản quyền với báo chí khi đăng, phát các tác phẩm báo chí của các cơ quan báo chí Việt Nam; Phải yêu cầu các kênh/tài khoản tại Việt Nam có lượng người sử dụng theo dõi/đăng ký từ 10.000 người trở lên thực hiện thông báo thông tin liên hệ với Bộ TTTT.
 
Các mạng xã hội xuyên biên giới chỉ cho phép các kênh/tài khoản đã thông báo với Bộ TTTT mới được cung cấp dịch vụ livestream và các dịch vụ có phát sinh doanh thu.
 
Các doanh nghiệp viễn thông, doanh nghiệp cho thuê chỗ lưu trữ dữ liệu có trách nhiệm thực hiện biện pháp ngăn chặn các nôi dung vi phạm pháp luật Việt Nam khi tự phát hiện hoặc theo yêu cầu của Bộ TTTT trong thời gian 3 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu.
 
Dự thảo vẫn đang được lấy ý kiến rộng rãi trước khi trình Thủ tướng Chính phủ...
 
BẰNG LINH (LĐO)
 
 
 
.