Từ khóa: Cấp phép môi trường

Cấp phép môi trường chương trình đầu tư và phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn tỉnh Gia Lai

Cấp phép môi trường chương trình đầu tư và phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Ngày 8-12, UBND tỉnh Gia Lai đã cấp giấy phép môi trường số 738/GPMT-UBND cho phép Sở Y tế được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của dự án “Chương trình đầu tư và phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn tỉnh Gia Lai”. Giấy phép có thời hạn 10 năm kể từ ngày cấp phép.