.

(GLO)- Ngày 1-11, Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam (Agribank)-Chi nhánh Đông Gia Lai đã chính thức đi vào hoạt động.
 

Ảnh: S.C
Ảnh: S.C

Agribank Đông Gia Lai được chia tách từ Agribank Gia Lai-Chi nhánh có bề dày hơn 28 năm xây dựng và phát triển trên địa bàn tỉnh, cũng là ngân hàng thương mại có vị thế hàng đầu về quy mô tín dụng. Với mạng lưới 32 đơn vị trực thuộc, gần 1.300 tổ vay vốn hoạt động phủ sóng từ thành thị đến nông thôn, hoạt động kinh doanh của Agribank Gia Lai đã chú trọng đầu tư cho nền kinh tế địa phương với quy mô lớn, chất lượng tín dụng luôn đảm bảo an toàn bền vững. Tỷ trọng đầu tư cho nông nghiệp-nông thôn chiếm đến 91%, đầu tư cho hộ sản xuất chiếm 60% tổng dư nợ. Đến cuối tháng 9-2016, số dư huy động vốn đạt tới 8.200 tỷ đồng, dư nợ tín dụng đạt gần 12.000 tỷ đồng.

Khi đi vào hoạt động, Agribank Đông Gia Lai sẽ thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chiến lược đã đặt ra, tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong, chủ lực tại thị trường nông nghiệp-nông thôn và là người bạn đồng hành của nông dân.

Nhân sự kiện này, Agribank đã trao tặng tỉnh Gia Lai 5 tỷ đồng để xây dựng 100 căn nhà tình nghĩa.

S.C

.