.

Chỉ tiêu kinh tế-xã hội năm 2018 của Gia Lai đều đạt và vượt cao

(GLO)- Chiều 15-11, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết tình hình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh, đối ngoại năm 2018 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2019.

.
.