Bảo tồn nhà rông Bahnar ở Kon Măh

(GLO)-

Nhà rông được ví như “hồn của làng”, vừa là không gian linh liêng vừa rất gần gũi với mỗi người Bahnar ở vùng đất Hà Tây (huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai). Cộng đồng cũng luôn có ý thức gìn giữ, bảo tồn nhà rông để tiếp nối mạch nguồn văn hóa truyền thống

Các video khác