Về việc tuyển sinh lớp 6 THCS và lớp 10 THPT năm học 2013-2014

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Xét đề nghị của Sở Giáo dục-Đào tạo tại Tờ trình số 595/SGDĐT-KTQLCLGD ngày 3-5-2013 về kế hoạch và phương thức tuyển sinh lớp 6 trung học cơ sở (THCS) và lớp 10 trung học phổ thông (THPT) năm học 2013-2014, UBND có ý kiến như sau:
 

1. Tuyển sinh lớp 6: (Bao gồm cả các trường phổ thông dân tộc nội trú huyện, thị xã): Thực hiện theo Thông tư số 02/2013/TT-BGDĐT ngày 30-1-2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT.

2. Tuyển sinh lớp 10: Theo Thông tư số 02/2013/TT-BGDĐT ngày 30-1-2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT (có hiệu lực kể từ ngày 22-3-2013) thì chỉ áp dụng hình thức xét tuyển đối với các trường không có điều kiện tổ chức thi tuyển hoặc có số học sinh đăng ký tuyển sinh không vượt quá chỉ tiêu vào trường. Tuy nhiên, căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, do thời gian từ nay đến kỳ tuyển sinh ngắn; các trường học, cán bộ, giáo viên, học sinh chưa có sự chuẩn bị cho việc thi tuyển; mặt khác, do chưa bố trí kinh phí phục vụ cho công tác thi, vì vậy, năm học 2013-2014 vẫn tổ chức tuyển sinh lớp 10 theo hình thức xét tuyển cho tất cả các trường THPT của tỉnh (trừ Trường THPT Chuyên Hùng Vương phải thi tuyển theo quy chế riêng).

3. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo:

- Xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức tuyển sinh lớp 10 năm học 2013-2014 chung cho cả tỉnh hoàn thành trước ngày 25-7-2013.

- Chuẩn bị và xây dựng kế hoạch tuyển sinh lớp 10 năm học 2014-2015 theo đúng Thông tư số 02/2013/TT-BGDĐT ngày 30-1-2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo báo cáo UBND tỉnh ngay từ đầu năm học 2013-2014 để xem xét quyết định, làm cơ sở cho công tác chuẩn bị và bố trí kinh phí cho kỳ tuyển sinh năm học 2014-2015 theo đúng quy chế và các quy định hiện hành của Nhà nước.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

 

Đã ký
 

Măng Đung

Có thể bạn quan tâm

Phê duyệt Kế hoạch phòng-chống dịch bệnh động vật

Phê duyệt Kế hoạch phòng-chống dịch bệnh động vật

(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có Quyết định số 104/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch phòng-chống dịch bệnh động vật và thủy sản trên địa bàn tỉnh năm 2017. Đồng thời, giao Sở Nông nghiệp và PTNT là đơn vị chủ quản triển khai, Chi cục Chăn nuôi và Thú y là đơn vị thực hiện.
Thanh tra kiểm tra doanh nghiệp không quá một lần/năm

Thanh tra kiểm tra doanh nghiệp không quá một lần/năm

(GLO)- Đó là chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 239/UBND-NC. Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo các sở ban ngành liên quan của tỉnh và UBND huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc, đúng chỉ đạo của Chính phủ và UBND tỉnh về công tác thanh kiểm tra doanh nghiệp hàng năm, cũng như tinh thần chỉ đạo tại Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020.
Tăng cường bảo hộ quyền tác giả

Tăng cường bảo hộ quyền tác giả

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án Tăng cường năng lực quản lý và thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.
Ban hành Kế hoạch chuyển đổi đất trồng lúa sang trồng bắp

Ban hành Kế hoạch chuyển đổi đất trồng lúa sang trồng bắp

(GLO)- Tỉnh Gia Lai là địa phương được Trung ương hỗ trợ 100% về giống để chuyển đổi từ đất trồng lúa chuyển sang trồng bắp theo Quyết định số 915/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, với tổng kinh phí do Trung ương hỗ trợ gần 12,7 tỷ đồng. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh đã có Quyết định số 978/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch chuyển đổi đất trồng lúa sang trồng bắp từ vụ Đông Xuân năm 2016-2017 đến vụ Đông Xuân năm 2018-2019 trên địa bàn tỉnh.
Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo một số nhiệm vụ liên quan Tết Đinh Dậu 2017

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo một số nhiệm vụ liên quan Tết Đinh Dậu 2017

(GLO)- Trên cơ sở thực hiện tinh thần Chỉ thị số 11-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chỉ thị số 33/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ liên quan Tết Đinh Dậu-năm 2017, UBND tỉnh yêu cầu các sở ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố đảm bảo các dịch vụ công thông suốt để phục vụ đời sống và hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong dịp Tết. Tổ chức các hoạt động đón năm mới thiết thực, tiết kiệm, lành mạnh, phù hợp với nếp sống văn minh, truyền thống văn hóa của dân tộc, phong tục tập quán của địa phương.
Ban hành quy định về cấp giấy phép xây dựng

Ban hành quy định về cấp giấy phép xây dựng

(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định về cấp giấy phép xây dựng (GPXD) trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Quy định này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước là chủ đầu tư xây dựng công trình, các tổ chức và cá nhân có liên quan đến công tác cấp GPXD trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, quy định rõ về điều kiện cấp GPXD, cấp GPXD có thời hạn, phân cấp thẩm quyền cấp và điều chỉnh, gia hạn, cấp lại và thu hồi GPXD…