Từ khóa: văn phòng công chứng

Gia Lai: Nhiều văn phòng công chứng có nguy cơ đóng cửa

Gia Lai: Nhiều văn phòng công chứng có nguy cơ đóng cửa

(GLO)- Kể từ ngày 1-1-2017, các văn phòng công chứng do một công chứng viên hoạt động theo loại hình doanh nghiệp tư nhân phải chuyển đổi sang loại hình hoạt động công ty hợp danh với 2 công chứng viên. Đó là những quy định bắt buộc của Luật Công chứng năm 2014 và Nghị định số 29 ngày 15-3-2015 của Chính phủ “Quy định chi tiết về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng“.