Từ khóa: tìm việc

Gia Lai khẩn trương rà soát số lượng, nhu cầu việc làm của lao động về tỉnh do ảnh hưởng dịch Covid-19

Gia Lai khẩn trương rà soát số lượng, nhu cầu việc làm của lao động về tỉnh do ảnh hưởng dịch Covid-19

(GLO)- Ngày 29-10, Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai có Thông báo số 235/TB-VP về kết luận của đồng chí Võ Ngọc Thành-Chủ tịch UBND tỉnh đối với tình hình người lao động về tỉnh, vấn đề giải quyết việc làm cho người lao động, việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.