Thông báo về hướng dẫn nội dung ôn tập thi phỏng vấn kỳ xét tuyển công chức, viên chức năm 2013

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO) Ngày 28-11-2013, Hội đồng xét tuyển công chức, viên chức các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh Gia Lai năm 2013 đã ban hành Thông báo số 02-TB/HĐXT về hướng dẫn nội dung ôn tập, địa điểm và thời gian phỏng vấn kỳ xét tuyển công chức, viên chức năm 2013 như sau:

1. Về tài liệu ôn tập thi phỏng vấn: Thí sinh dự tuyển tự tìm tài liệu và ôn tập, gồm các tài liệu sau đây:
 

- Luật Cán bộ, Công chức năm 2008: Gồm 6 chương.
 

+ Chương I: Những quy định chung.
 

+ Chương II: Nghĩa vụ, quyền của cán bộ, công chức.
 

+ Chương IV: Công chức ở Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện.
 

+ Chương VI: Quản  lý cán bộ, công chức.
 

+ Chương VII: Các điều kiện bảo đảm thi hành công vụ.
 

+ Chương IX: Khen thưởng và xử lý vi phạm.
 

- Đảng bộ tỉnh Gia Lai và các kỳ Đại hội.
 

- Các thể loại, thẩm quyền ban hành và thể thức văn bản của Đảng Cộng sản Việt Nam (Theo Quyết định số 31-QĐ/TW, ngày 1-10-1997 của Bộ Chính trị ban hành Quy định “Về thể loại, t hẩm quyền ban hành và thể thức văn bản của Đảng” và Điều 2 Quyết định của Ban Bí thư số 91-QĐ/TW, ngày 16-2-2004 bổ sung thẩm quyền ban hành và thể thức văn bản trong một số điều của “Quy định về thể loại, thẩm quyền ban hành và thể thức văn bản của Đảng”, Hướng dẫn số 11-HD/VPTW ngày 28-5-2004 của Văn phòng Trung ương Đảng “về thể thức văn bản của Đảng”). Riêng phần thể thức văn bản của Đảng phải hiểu, nắm được khái niệm và các thành phần thể thức văn bản, không phải trình bày cụ thể các thành phần thể thức.
 

Tài liệu ôn tập có thể thamkhảo trên Website Tỉnh ủy Gia Lai, địa chỉ: http:/tinhuygialai.org.vn hoặc trên sách, báo, tạp chí…
 

2. Thời gian và địa điểm tổ chức phỏng vấn:
 

- Dự kiến vào giữa tháng 12-2013 sẽ tập trung phổ biến nội quy, phát thẻ dự phỏng vấn.
 

- Dự kiến vào ngày 28-12-2013 sẽ tổ chức phỏng vấn tại Trường Chính trị tỉnh.
 

(thời gian chính thức sẽ thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương và website Tỉnh ủy Gia Lai. Đề nghị các thí sinh dự tuyển thường xuyên theo dõi).
 

Hội đồng xét tuyển công chức, viên chức của tỉnh t hông báo và đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan và thí sinh dự tuyển biết, thực hiện.

Có thể bạn quan tâm

Phê duyệt Kế hoạch phòng-chống dịch bệnh động vật

Phê duyệt Kế hoạch phòng-chống dịch bệnh động vật

(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có Quyết định số 104/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch phòng-chống dịch bệnh động vật và thủy sản trên địa bàn tỉnh năm 2017. Đồng thời, giao Sở Nông nghiệp và PTNT là đơn vị chủ quản triển khai, Chi cục Chăn nuôi và Thú y là đơn vị thực hiện.
Thanh tra kiểm tra doanh nghiệp không quá một lần/năm

Thanh tra kiểm tra doanh nghiệp không quá một lần/năm

(GLO)- Đó là chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 239/UBND-NC. Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo các sở ban ngành liên quan của tỉnh và UBND huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc, đúng chỉ đạo của Chính phủ và UBND tỉnh về công tác thanh kiểm tra doanh nghiệp hàng năm, cũng như tinh thần chỉ đạo tại Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020.
Tăng cường bảo hộ quyền tác giả

Tăng cường bảo hộ quyền tác giả

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án Tăng cường năng lực quản lý và thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.
Ban hành Kế hoạch chuyển đổi đất trồng lúa sang trồng bắp

Ban hành Kế hoạch chuyển đổi đất trồng lúa sang trồng bắp

(GLO)- Tỉnh Gia Lai là địa phương được Trung ương hỗ trợ 100% về giống để chuyển đổi từ đất trồng lúa chuyển sang trồng bắp theo Quyết định số 915/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, với tổng kinh phí do Trung ương hỗ trợ gần 12,7 tỷ đồng. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh đã có Quyết định số 978/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch chuyển đổi đất trồng lúa sang trồng bắp từ vụ Đông Xuân năm 2016-2017 đến vụ Đông Xuân năm 2018-2019 trên địa bàn tỉnh.
Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo một số nhiệm vụ liên quan Tết Đinh Dậu 2017

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo một số nhiệm vụ liên quan Tết Đinh Dậu 2017

(GLO)- Trên cơ sở thực hiện tinh thần Chỉ thị số 11-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chỉ thị số 33/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ liên quan Tết Đinh Dậu-năm 2017, UBND tỉnh yêu cầu các sở ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố đảm bảo các dịch vụ công thông suốt để phục vụ đời sống và hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong dịp Tết. Tổ chức các hoạt động đón năm mới thiết thực, tiết kiệm, lành mạnh, phù hợp với nếp sống văn minh, truyền thống văn hóa của dân tộc, phong tục tập quán của địa phương.
Ban hành quy định về cấp giấy phép xây dựng

Ban hành quy định về cấp giấy phép xây dựng

(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định về cấp giấy phép xây dựng (GPXD) trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Quy định này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước là chủ đầu tư xây dựng công trình, các tổ chức và cá nhân có liên quan đến công tác cấp GPXD trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, quy định rõ về điều kiện cấp GPXD, cấp GPXD có thời hạn, phân cấp thẩm quyền cấp và điều chỉnh, gia hạn, cấp lại và thu hồi GPXD…