Từ khóa: thầy Nguyễn Xuân Khang

Những lá thư ngỏ giữa mùa dịch

Những lá thư ngỏ giữa mùa dịch

“Nếu sai, hãy sà vào lòng mẹ“! Thầy Nguyễn Xuân Khang, Hiệu trưởng Trường Marie Curie (Hà Nội) đã viết như thế trong một lá thư ngỏ gửi tới phụ huynh, tha thiết mong họ “đừng to tiếng, không đòn roi“ với trẻ. Suốt hai năm học sinh ở nhà tránh dịch, nhiều lá thư như thế đã được thầy gửi đến phụ huynh, mong họ thấu hiểu, kiên trì, nhẫn nại hơn trong ứng xử với các con.