Từ khóa: nhiễm HIV

Gia Lai: Giảm thiểu tỷ lệ lây truyền HIV từ mẹ sang con

Gia Lai: Giảm thiểu tỷ lệ lây truyền HIV từ mẹ sang con

(GLO)- Cùng với cả nước, tỉnh Gia Lai phấn đấu giảm tỷ lệ trẻ nhiễm HIV từ mẹ xuống dưới 2% vào năm 2020. Để đạt được mục tiêu này, ngành Y tế tỉnh đã triển khai nhiều biện pháp thiết thực, trong đó có công tác dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con.