Từ khóa: hiện đại hóa

“Điểm tựa” để phát triển đội ngũ doanh nhân

“Điểm tựa” để phát triển đội ngũ doanh nhân

Ngày 10-10-2023, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 41-NQ/TW về xây dựng và phát triển đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới. Với nhiều quan điểm, giải pháp mới, Nghị quyết được xem là “điểm tựa” để cộng đồng doanh nhân tin tưởng, kỳ vọng vào những bước phát triển đột phá trong tương lai

Xây dựng hệ thống chính trị thật sự trong sạch vững mạnh

Xây dựng hệ thống chính trị thật sự trong sạch vững mạnh

(GLO)- Một trong những nội dung quan trọng được thảo luận, thông qua tại Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII là Đề án “Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị“.
Nỗ lực hiện đại hóa nền hành chính công

Nỗ lực hiện đại hóa nền hành chính công

(GLO)- Với mục tiêu hiện đại hóa nền hành chính công, tỉnh Gia Lai đã đầu tư trang-thiết bị và nguồn nhân lực để nâng cao chất lượng công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC). Nhờ đó, người dân và doanh nghiệp thuận lợi hơn trong việc thực hiện các TTHC.
Lo cho dân ấm no, hạnh phúc

Lo cho dân ấm no, hạnh phúc

(GLO)- Diễn đàn cấp cao thường niên lần thứ 3 về Công nghiệp 4.0 với chủ đề “Phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội bền vững thời kỳ hậu Covid-19 và đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong kỷ nguyên số“ tổ chức hôm 6-12 là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, góp phần triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Thành phố Pleiku: Hiện đại hóa công tác thuế

Thành phố Pleiku: Hiện đại hóa công tác thuế

(GLO)- Đã có bước tiến mới trong hiện đại hóa công tác quản lý thuế khi 100% doanh nghiệp trên địa bàn TP. Pleiku ứng dụng kê khai, nộp thuế điện tử. Thông qua dịch vụ tin nhắn SMS, email, người nộp thuế cập nhập kịp thời số thuế phải thực hiện hoặc biết được hồ sơ giao dịch đã được cơ quan Thuế giải quyết hay chưa mà không phải đi lại nhiều lần.