Từ khóa: Đại hội Công đoàn tỉnh Gia Lai

Liên đoàn Lao động TP. Pleiku quan tâm phát triển đoàn viên khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước

Liên đoàn Lao động TP. Pleiku quan tâm phát triển đoàn viên khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước

(GLO)- Với nỗ lực triển khai Nghị quyết số 05/NQ-BCH của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh khóa X về “Nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở khu vực doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2019-2023 và định hướng đến năm 2026”, LĐLĐ TP. Pleiku được đánh giá là một trong những đơn vị điển hình trong phát triển đoàn viên khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước.