Từ khóa: Chủ tịch UBND thị xã An Khê

An Khê chung tay bảo vệ môi trường

An Khê chung tay bảo vệ môi trường

(GLO)- Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 02-CT/TU của Ban Thường vụ Thị ủy An Khê (tỉnh Gia Lai), hoạt động bảo vệ môi trường trên địa bàn thị xã đã chuyển biến tích cực.