.
.

Gia Lai: Phòng-chống dịch Covid-19 gắn với đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội

Thứ Tư, 17/06/2020, 12:35 [GMT+7]
.

(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có Công văn số 1230/UBND-KGVX chỉ đạo các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện công tác phòng-chống dịch Covid-19 và đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội theo Thông báo số 203/TB-VPCP ngày 10-6-2020 của Văn phòng Chính phủ.

 

 

  Gia Lai tiếp tục triển khai công tác phòng-chống dịch Covid-19 và đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội. Ảnh: Trần Dung
Gia Lai tiếp tục triển khai công tác phòng-chống dịch Covid-19 và đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội. Ảnh: Trần DungTheo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố quán triệt sâu sắc chủ trương của Bộ Chính trị tại Thông báo số 77-TB/TW ngày 5-6-2020 về khắc phục tác động của đại dịch Covid-19 nhằm phục hồi và phát triển kinh tế đất nước; thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về tập trung triển khai các giải pháp để thực hiện thắng lợi mục tiêu kép vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội vừa phòng-chống dịch hiệu quả. Tiếp tục phòng ngừa, ngăn chặn nguy cơ xâm nhập dịch bệnh từ bên ngoài; kiểm soát chặt chẽ hoạt động nhập cảnh trên tuyến biên giới với Campuchia; thực hiện biện pháp cách ly phù hợp đối với người nhập cảnh.

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương tổng hợp, thẩm định danh sách, hồ sơ đối với các nhóm đối tượng lao động, doanh nghiệp, hộ kinh doanh để tiến hành hỗ trợ theo quy định. Sở Y tế tiếp tục hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, người dân phòng-chống dịch, không gián đoạn, lơ là; các dịch vụ vũ trường, karaoke được phép hoạt động trở lại nhưng phải đảm bảo an ninh trật tự; phòng-chống tệ nạn xã hội, các hành vi vi phạm pháp luật và thực hiện các biện pháp về phòng-chống dịch Covid-19 theo quy định.

 Trần Dung

 

.