• Sun Life Việt Nam chi trả quyền lợi bảo hiểm cho KH tại Gia Lai

Sun Life Việt Nam chi trả quyền lợi bảo hiểm cho KH tại Gia Lai

(GLO)- Ngày 7-7-2019 tại xã Ia Krai, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai, Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Sun Life Việt Nam tiến hành Lễ chi trả quyền lợi bảo hiểm cho một khách hàng không may bị tử vong với số tiền hơn 270 triệu đồng.

Bán đất khu dân cư đường Lê Duẩn, TP. Pleiku

Bán đất khu dân cư đường Lê Duẩn, TP. Pleiku. Liên hệ: 0977698384 (gặp Ngôn).

Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Gia Lai thông báo cuộc thi

Tìm hiểu về triển khai thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

.
.