.

(GLO)- Hiện nay, bệnh trắng lá mía trên địa bàn huyện Ia Pa đang diễn biến phức tạp và lây lan trên diện rộng. Tổng diện tích nhiễm bệnh trắng lá mía từ đầu vụ đến nay là 757,3 ha; tập trung ở một số xã như: Kim Tân, Chư Răng, Pờ Tó, Ia Ma Rơn... Trong đó, tỷ lệ nhiễm nhẹ từ 1% đến 14% là 210,9 ha; tỷ lệ nhiễm trung bình từ 15% đến 30% là 137,1 ha; tỷ lệ nhiễm nặng trên 30% là 409,3 ha.
 

Ảnh: Đ.P
Ảnh: Đ.P

Trước tình hình đó, Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Ia Pa phối hợp với Trạm Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật, Nhà máy Đường Ayun Pa tích cực hướng dẫn người dân xử lý mầm bệnh bằng cách cuốc bỏ gốc mía nhiễm bệnh đưa ra khỏi ruộng tiêu hủy đối với chân ruộng có tỷ lệ nhiễm dưới 30%; đối với ruộng nhiễm nặng trên 30% thì cày phá bỏ hoàn toàn rồi chuyển sang cây trồng khác.

Đến đầu tháng 6-2018, người dân đã xử lý sạch bệnh được 12,8 ha mía tại xã Pờ Tó và cày phá bỏ hoàn toàn 276,5 ha tại các xã: Kim Tân, Chư Răng, Pờ Tó, Ia Ma Rơn...; 468 ha còn lại đang được ngành chức năng tập trung xử lý.

Đức Phương

.