.
May hàng xuất khẩu tại Công ty may 10.
May hàng xuất khẩu tại Công ty may 10.

Theo tin từ Văn phòng đại diện Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tại Hà Nội, ngày 14-12, Ban Giám đốc ADB đã phê chuẩn kế hoạch cấp vốn nhiều giai đoạn, trị giá 630 triệu USD (hơn 11.623 tỷ đồng) cho Chương trình tạo thuận lợi cho quản trị và đổi mới doanh nghiệp Nhà nước của Việt Nam.

Theo đó, ADB sẽ cung cấp 600 triệu USD (11.070 tỷ đồng) từ nguồn vốn tín dụng thông thường để củng cố bảng cân đối tài chính của một số tổng công ty được lựa chọn thông qua việc tái cơ cấu các khoản nợ và 30 triệu USD (535,5 tỷ đồng) vay ưu đãi từ Quỹ Phát triển Châu Á được sử dụng để hỗ trợ các hoạt động cải thiện năng lực điều hành, quản trị công ty và củng cố tổ chức.

Giai đoạn 1, ADB sẽ cung cấp một khoản vay từ nguồn vốn tín dụng thông thường trị giá 120 triệu USD (2.214 tỷ đồng) và một khoản vay từ Quỹ Phát triển Châu Á trị giá tương đương 10 triệu USD (184,5 tỷ đồng).

Chương trình sẽ cung cấp hỗ trợ đào tạo và các hỗ trợ khác cho các cơ quan Chính phủ liên quan đến tiến trình đổi mới doanh nghiệp nhà nước  như Công ty Mua bán Nợ và Tài sản tồn đọng của doanh nghiệp.

Gói hỗ trợ thứ nhất trị giá 130 triệu USD (hơn 2.398 tỷ đồng) sẽ hỗ trợ việc chuyển đổi các công ty thuộc Tập đoàn Sông Đà hoạt động trong một số phân ngành kinh doanh khác nhau trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng và Tổng Công Đường sông miền Nam hoạt động trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ hậu cần.

Kế hoạch này tiếp nối các hỗ trợ của ADB đối với chương trình đổi mới doanh nghiệp của chính phủ thông qua các hỗ trợ tài chính và kỹ thuật.

Theo TTXVN