.

Những đĩa hoa quả tươi ngon trở nên hấp dẫn hơn khi được cắt tỉa và sắp xếp qua bàn tay khéo léo của chị Đào Kim Nhung (Hà Nội).
 

Hồng, nho, ổi, dưa hấu, dưa vàng
Hồng, nho, ổi, dưa hấu, dưa vàng
Thanh long, hồng, ổi
Thanh long, hồng, ổi 
Măng cụt, hồng xiêm, dứa, táo, nho
Măng cụt, hồng xiêm, dứa, táo, nho
Dứa, ổi, nho, dưa hấu
Dứa, ổi, nho, dưa hấu
Dưa hấu, táo, nho, bưởi
Dưa hấu, táo, nho, bưởi 
 Táo, nho, kiwi
Táo, nho, kiwi
Măng cụt, dứa, táo, hồng xiêm
Măng cụt, dứa, táo, hồng xiêm
Dưa hấu, táo, nho, dứa
Dưa hấu, táo, nho, dứa
Dứa, ổi, táo, nho
Dứa, ổi, táo, nho
Dứa, kiwi, táo, nho
Dứa, kiwi, táo, nho 
Dứa, kiwi, nho
Dứa, kiwi, nho
  Măng cụt, táo, nho, dứa, hồng xiêm
  Măng cụt, táo, nho, dứa, hồng xiêm
Táo, nho, dứa
Táo, nho, dứa
Táo, nho, dứa, kiwi
Táo, nho, dứa, kiwi
Thanh long, nho, bưởi
Thanh long, nho, bưởi
 Táo, nho, ổi, kiwi
Táo, nho, ổi, kiwi
Táo, nho
Táo, nho
 Táo, nho, dứa, kiwi
Táo, nho, dứa, kiwi
  Táo, nho, dứa, kiwi
  Táo, nho, dứa, kiwi 
 Táo, nho, dứa, kiwi
Táo, nho, dứa, kiwi

Theo VOV

.