Báo chí góp phần tích cực vào công cuộc đổi mới (*)

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- L.T.S: Tại buổi tọa đàm kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 _ 21/6/2017), đồng chí Huỳnh Nữ Thu Hà-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có bài phát biểu rất quan trọng, Báo Gia Lai trích đăng nội dung bài phát biểu này.

Năm 1925, Báo Thanh Niên-tờ báo đầu tiên của cách mạng Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập đã ra số đầu tiên đánh dấu một bước ngoặt mới của cách mạng Việt Nam ở những năm 20 của thế kỷ XX. Từ đó đến nay, với tư cách là vũ khí đấu tranh sắc bén trên mặt trận chính trị-tư tưởng, báo chí cách mạng nước ta đã cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đi vào cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc, đánh thắng thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, thu giang sơn về một mối, cả nước thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

 

Bà Huỳnh Nữ Thu Hà trao giải A cho các tác giả tại Giải Báo chí tỉnh lần VI-2017.                                                          Ảnh: Đ.T
Bà Huỳnh Nữ Thu Hà trao giải A cho các tác giả tại Giải Báo chí tỉnh lần VI-2017. Ảnh: Đ.T

Suốt 92 năm qua, báo chí cách mạng luôn đồng hành cùng dân tộc, lớn lên cùng cách mạng, phục vụ cách mạng, phụng sự nhân dân. Người làm báo thực sự là chiến sĩ, với cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén, góp phần xứng đáng vào công cuộc đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đảng, Nhà nước và nhân dân ta ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những đóng góp, cống hiến to lớn của báo chí trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong những năm qua, báo chí đã có nhiều đổi mới và phát triển mạnh mẽ. Cùng với sự lớn mạnh và trưởng thành của báo chí cách mạng Việt Nam, báo chí tỉnh Gia Lai và các báo, đài Trung ương đứng chân trên địa bàn tỉnh nhà đã có nhiều tiến bộ và phát triển không ngừng cả về tổ chức, loại hình, nội dung và hình thức, thể hiện vừa là tiếng nói của Đảng, Nhà nước, các đoàn thể chính trị-xã hội, vừa là diễn đàn của nhân dân, phát huy vai trò tích cực trên mặt trận thông tin, tuyên truyền, định hướng. Mỗi sản phẩm báo chí thực sự là một cẩm nang tuyên truyền hiệu quả, định hướng dư luận xã hội, góp phần bồi dưỡng, xây dựng bản lĩnh, trí tuệ, tâm hồn con người, cổ vũ cán bộ, đảng viên, quân và dân hăng hái thi đua hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh, xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.

Báo chí trên địa bàn tỉnh cũng đã kịp thời tiếp thu, phản ánh những tâm tư, nguyện vọng, ý kiến của các tầng lớp nhân dân, phát huy tinh thần tự chủ khi xử lý những thông tin sai lệch góp phần ổn định tình hình chung trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, báo chí cũng đã phản ánh những tồn tại, yếu kém trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, mạnh dạn tham mưu đề xuất nhiều ý tưởng, ý kiến, giải pháp có giá trị để khắc phục; tích cực tham gia đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, phản ánh kịp thời các vụ việc tham nhũng, tiêu cực giúp cho các cơ quan chức năng vào cuộc, điều tra xử lý đem lại niềm tin cho nhân dân.

Với những việc đã làm được, báo chí Gia Lai đã và đang góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa ngày càng cao của độc giả, khán-thính giả và nhân dân trong tỉnh, quảng bá hình ảnh Gia Lai đến với bạn bè trong nước và quốc tế

Qua theo dõi, tôi nhận thấy thời gian qua, đội ngũ những người làm báo trên địa bàn tỉnh ngày càng vững vàng về tư tưởng chính trị, nhanh nhạy trong nhận thức, nhất là với những vấn đề, những thông tin mang tính nhạy cảm; nhiều hội viên, nhà báo đã trưởng thành, yêu nghề, có lương tâm nghề nghiệp trong sáng; nhiều hội viên Hội Nhà báo tỉnh đã đạt Giải Báo chí Quốc gia, Liên hoan Phát thanh và Truyền hình toàn quốc. Đa phần các hội viên, nhà báo đã khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần trách nhiệm, miệt mài trong công tác, thực hiện tốt các quy định về đạo đức nghề nghiệp báo chí, xứng đáng là những chiến sĩ xung kích trên mặt trận tư tưởng-văn hóa của Đảng.

Bên cạnh những thành tích đã đạt được, công tác Hội và hoạt động của báo chí Gia Lai vẫn còn một số hạn chế, tồn tại cần sớm khắc phục. Để hoàn thành tốt vai trò, trách nhiệm của mình trong thời gian tới, tôi đề nghị Hội Nhà báo, các cơ quan báo chí và đội ngũ những người làm báo trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Một là, các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí cần nâng cao chất lượng công tác tham mưu, xây dựng chủ trương, định hướng phát triển và quản lý báo chí, bảo đảm nguyên tắc: Báo chí luôn được đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, bám sát nhiệm vụ chính trị, phù hợp với thực tiễn đất nước và xu thế phát triển chung hiện nay. Làm tốt nhiệm vụ tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, góp phần nâng cao dân trí, định hướng dư luận xã hội, góp phần tích cực, hiệu quả vào công cuộc đổi mới.

Hai là, báo chí Gia Lai phải thực sự là vũ khí sắc bén của Đảng bộ, chính quyền, là diễn đàn tin cậy của nhân dân trong tỉnh. Hội Nhà báo tỉnh, các cơ quan báo chí, các nhà báo chủ động tổ chức học tập, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, nghiệp vụ, kỹ năng làm báo. Xây dựng đội ngũ những người làm báo có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức nghề nghiệp, trung thực và sáng tạo, trí tuệ và bản lĩnh ngang tầm yêu cầu của thực tiễn cuộc sống.

Ba là, trong tiến trình hội nhập sâu rộng với quốc tế, nhà báo càng phải nêu cao tính tiên phong trên mặt trận tư tưởng, tiếp thu các giá trị văn hóa tiên tiến của nhân loại, giữ gìn và phát huy những giá trị truyền thống văn hóa, đạo đức, nhân cách con người Việt Nam. Thường xuyên bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh; không ngừng nâng cao nhận thức chính trị, rèn luyện đạo đức, tác phong, kỹ năng nghề nghiệp; tích cực thâm nhập, bám sát thực tiễn đời sống xã hội, góp phần phổ biến những kinh nghiệm hay, những điển hình tiên tiến, người tốt-việc tốt. Kiên quyết loại bỏ, phản bác, lên án những thông tin xuyên tạc, sai lệch gây ảnh hưởng xấu đến đời sống văn hóa, chính trị, kinh tế của tỉnh. Lên án, đấu tranh với các hiện tượng tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, tệ nạn xã hội. Góp phần nâng cao niềm tin của dân với Đảng và Nhà nước.

Bốn là, để Giải Báo chí của tỉnh ngày càng chất lượng và hiệu quả hơn, yêu cầu Hội Nhà báo tỉnh thường xuyên phát động các đợt sáng tác tác phẩm báo chí theo từng mảng chủ đề gắn với những sự kiện chính trị, những ngày kỷ niệm lớn trong năm, thông qua đó chọn lựa những tác phẩm chất lượng tham dự Giải Báo chí tỉnh và Giải Báo chí Quốc gia, nhất là mảng đề tài về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, công tác xây dựng Đảng, những điển hình tiên tiến trong lao động sản xuất, những tấm gương tiêu biểu trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Hội Nhà báo cần tiếp tục làm tốt công tác tập hợp, đoàn kết, phát triển hội viên, phát huy trí tuệ và kinh nghiệm của nhà báo lão thành, tính năng động, sáng tạo của nhà báo trẻ.
Tiếp bước các thế hệ đi trước và tinh thần Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21-6, tôi mong rằng mỗi cơ quan báo chí, mỗi nhà báo, phóng viên không ngừng nỗ lực vươn lên sáng tạo ra các tác phẩm báo chí có chất lượng cao, phong phú, đa dạng và hấp dẫn; thực hiện tốt chức năng báo chí là cơ quan ngôn luận của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị, xã hội và là diễn đàn của nhân dân. Đảng, Nhà nước, nhân dân ta luôn luôn trân trọng, tin cậy và chờ đợi những thành công, đóng góp mới của báo chí.

(*) Đầu đề do Báo Gia Lai đặt.

Có thể bạn quan tâm

Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang thăm, chúc mừng Báo Gia Lai

Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang thăm, chúc mừng Báo Gia Lai

(GLO)- Nhân kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, chiều 20-6, đồng chí Dương Văn Trang-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đến thăm, chúc mừng Báo Gia Lai. Cùng đi có đồng chí Ayun H'Bút-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và lãnh đạo một số ban, ngành của tỉnh.
Báo Gia Lai gặp mặt bạn đọc và cộng tác viên khu vực phía Đông năm 2017

Báo Gia Lai gặp mặt bạn đọc và cộng tác viên khu vực phía Đông năm 2017

(GLO)- Chiều 14-6, tại thị xã An Khê, Báo Gia Lai đã tổ chức gặp mặt bạn đọc và cộng tác viên khu vực phía Đông nhân kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21-6-1925 – 21-6-2017). Ông Huỳnh Kiên-Tổng Biên tập Báo Gia Lai và bà Nguyễn Thị Thanh Lịch-Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã An Khê đồng chủ trì buổi gặp mặt.
Tác nghiệp ở vùng sâu

Tác nghiệp ở vùng sâu

(GLO)- Để mang đến cho độc giả những bài viết chân thực, đậm hơi thở cuộc sống, chuyện đi sâu đi sát cơ sở là điều không thể thiếu đối với người làm báo. Riêng tôi, những chuyến công tác về làng hay đến vùng xa bao giờ cũng đầy ắp sự háo hức và thú vị.
Dấu ấn của tuổi trẻ Báo Gia Lai

Dấu ấn của tuổi trẻ Báo Gia Lai

(GLO)- Với đặc thù là cơ quan báo Đảng địa phương, không chỉ nêu cao tinh thần, đạo đức của người làm báo, vai trò của tuổi trẻ Báo Gia Lai còn được thể hiện trong nhiều phong trào, phần việc thanh niên.
Những người sáng lập Báo Gia Lai

Những người sáng lập Báo Gia Lai

(GLO)- Báo Gia Lai đã tròn 70 năm thành lập (16/3/1947- 16/3/2017). Tuy nhiên, đến nay, chúng tôi mới có những cứ liệu lịch sử tin cậy để có thể khẳng định Báo Gia Lai (tiền thân là tờ báo Sáng, thành lập ngày 16-3-1947) là do 2 ông Phan Thêm-Bí thư Tỉnh ủy đầu tiên (1945-1948) và Phan Bá-Tỉnh ủy viên (đến tháng 7-1948 thay Phan Thêm làm Bí thư Tỉnh ủy) Tỉnh ủy Gia Lai đồng sáng lập.
Kỷ niệm không thể nào quên

Kỷ niệm không thể nào quên

(GLO)- Trong cuộc đời của mình, tôi đã có rất nhiều năm gắn bó với nghề phóng viên ảnh nhưng có lẽ những ngày làm báo ở chiến khu Gia Lai trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước sẽ mãi là những kỷ niệm không bao giờ mờ phai trong tâm khảm của mình...
Nơi ấy, chúng tôi về…

Nơi ấy, chúng tôi về…

(GLO)- Trở về với nguồn cội bao giờ cũng là những chuyến đi đong đầy xúc cảm. Và với những phóng viên trẻ như chúng tôi, điều ấy dường như càng nhân lên gấp bội khi được cùng nhau đến nơi đã
Năm tháng không quên

Năm tháng không quên

(GLO)- Tôi chuyển công tác về Báo Gia Lai từ đầu tháng 1-1992. Sau khi chia tách tỉnh, Báo Gia Lai-Kon Tum cũng chia hai. Các anh: Võ Tấn Long (Phó Tổng Biên tập), Lê Văn Thiềng, Bùi Quang Vinh, Hà Xuân Vinh, Nhật Chánh, Nhật Hằng… chuyển lên Báo Kon Tum. Số còn lại gồm anh Trần Liễm (Tổng Biên tập), chị Đặng Thị Thu Hà (Phó Tổng Biên tập lúc này đang học tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) Phan Hòa, Lê Hoàng Trung, Trần Văn Nghĩa, Lê Minh, Phạm Văn Thư, Nguyễn Đức Thanh (phóng viên ảnh) và thêm tôi. Sau này có anh Hoàng Anh Phượng đi học về và nhận thêm Lê Bá Tuế, Quốc Ninh, Nguyễn Chương, Nguyễn Thịnh, Lương Văn Danh…
Từ cộng tác viên trở thành... Tổng Biên tập

Từ cộng tác viên trở thành... Tổng Biên tập

(GLO)- Ấy là mỗi khi vui vui anh em trong cơ quan cũng như bạn bè thân thiết bên ngoài hay nói về tôi như thế. Thì sao cũng được, tôi nghĩ lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao là thước đo cho khả năng của mình ở một môi trường vừa mới, vừa lạ là chính.
Chi đoàn Báo Gia Lai tổ chức Hành trình "Về nguồn"

Chi đoàn Báo Gia Lai tổ chức Hành trình "Về nguồn"

(GLO)- Trong chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Báo Gia Lai (16-3-1947/16-3-2017), ngày 17-2, Chi đoàn Báo Gia Lai đã tổ chức chuyến hành trình “Về nguồn“ tại khối Thuận Nghĩa-thị trấn Phú Phong (huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định). Đây là nơi xuất bản số báo đầu tiên của tờ báo “Sáng“-tiền thân của Báo Gia Lai ngày nay.
Báo Gia Lai và bảo hiểm Prudential tặng quà cho người nghèo xã Ia Púch

Báo Gia Lai và bảo hiểm Prudential tặng quà cho người nghèo xã Ia Púch

(GLO)- Nhân dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu, sáng 20-1, Báo Gia Lai phối hợp với Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential tổ chức chương trình tặng quà cho người nghèo ở xã Ia Púch (huyện Chư Prông). Tại đây, lãnh đạo 2 đơn vị đã trao 80 suất quà (tổng trị giá 25 triệu đồng) cho 80 hộ nghèo, giúp bà con có thêm điều kiện để vui Xuân, đón Tết.