.

(GLO)- Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi thành phố Pleiku năm 2018 được tổ chức trong tháng 3-2018, theo Kế hoạch số 68-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Pleiku.
 

Các lớp bồi dưỡng chính trị của TP.Pleiku. Ảnh: T.N
Các lớp bồi dưỡng chính trị của TP.Pleiku. Ảnh: T.N

Với mục đích nhằm từng bước nâng cao trình độ và năng lực, kỹ năng giảng dạy của đội ngũ giảng viên, tạo điều kiện để cán bộ làm công tác tham mưu, quản lý và giảng viên trao đổi học tập kinh nghiệm lẫn nhau, tìm ra phương pháp giảng dạy khoa học, các sáng kiến cải tiến, kinh nghiệm; đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác giảng dạy, góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố và của đội ngũ báo cáo viên Thành ủy trong tình hình hiện nay.

Đối tượng tham gia dự thi là phó giám đốc, giảng viên chuyên trách Trung tâm Bồi dưỡng chính trị và một số giảng viên kiêm chức của thành phố; các báo cáo viên Thành ủy ở các xã, phường trên địa bàn thành phố (Bí thư đảng ủy các xã, phường). Về hình thức hội thi, mỗi thí sinh dự thi phải trải qua 3 phần gồm thi giáo án, thi giảng, thi trả lời câu hỏi phụ. Trong đó, đối với phần thi giáo án, thí sinh dự thi chuẩn bị 1 giáo án dự thi, ngắn gọn, rõ ý (không quá 30 trang đánh máy khổ A4), theo mẫu đã được ban hành kèm theo Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương. Ở phần thi giảng, thí sinh dự thi phải trình bày nội dung trong giáo án đã soạn. Ở phần thi trả lời câu hỏi phụ, thí sinh dự thi bốc thăm để trả lời câu hỏi phụ do Ban Giám khảo hỏi. Nội dung các câu hỏi phụ có liên quan trực tiếp tới bài giảng dự thi. Về nội dung, mỗi thí sinh tham gia Hội thi phải lựa chọn 1 bài giảng trong các chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị hiện nay ở trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện. Giáo án dự thi phải được soạn theo giáo án mẫu đang sử dụng tại các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện.

Sau Hội thi, Ban tổ chức sẽ chọn cử 3 giảng viên xuất sắc nhất tham gia hội thi cấp tỉnh dự kiến tổ chức vào tháng 6-2018. Đồng thời, Hội thi cũng sẽ giúp Ban Thường vụ Thành ủy Pleiku đánh giá thực chất đội ngũ giảng viên chuyên trách, giảng viên kiêm chức và báo cáo viên Thành ủy, làm cơ sở để củng cố, kiện toàn lại đội ngũ giảng viên lý luận chính trị của thành phố đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, hoàn thiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; đổi mới nội dung và phương pháp giảng dạy của đội ngũ giảng viên lý luận chính trị ở Đảng bộ thành phố.

Thanh Nhật

.