.

(GLO)- Sáng 27-4, tại Hội trường Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh đã diễn ra lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Liên minh HTX tỉnh với các đơn vị gồm: Hội Cựu chiến binh tỉnh; Ban Thi đua Khen thưởng và Bảo hiểm Xã hội tỉnh về phát triển kinh tế tập thể và BHXH, BHYT, BHTN.

  Các đơn vị cùng ký kết phối hợp. Ảnh: N.D
Các đơn vị cùng ký kết phối hợp. Ảnh: N.D

Theo đó, nội dung của sự phối hợp giữa Liên minh HTX tỉnh với các đơn vị là đẩy mạnh phối hợp thực hiện chính sách BHXH, BHYT; tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ tuyên truyền BHXH, BHYT cho đội ngũ cán bộ Liên minh HTX. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò động lực của công tác thi đua khen thưởng trong cán bộ, thành viên người lao động trong các HTX. Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước và đẩy mạnh phong trào thi đua “Đoàn kết, sáng tạo, nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX, Liên minh HTX… góp phần xây dựng nông thôn mới” trong cán bộ và người lao động trong các HTX. Phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương khen thưởng các điển hình tiên tiến…

Tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, hội viên Cựu chiến binh về HTX. Tham gia thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế-xã hội trong lĩnh vực HTX; khuyến khích phát triển các loại hình HTX do cựu chiến binh làm chủ; kiểm tra, giám sát thực hiện chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước…

Nguyễn Diệp

.
Bình luận (0)
.
.