.

Đề thi viết cuộc thi tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thứ Sáu, 19/05/2017, 08:43 [GMT+7]
.
 

Câu 1 (15 điểm): Theo tư tưởng Hồ Chí  Minh, những phẩm chất đạo đức của con người Việt Nam trong thời đại mới gồm những nội dung cơ bản nào?

Câu 2 (25 điểm): Những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên hiện nay là gì? Nguyên nhân?

Câu 3 (50 điểm): Trong giai đoạn hiện nay, cần phải làm gì để thực hiện đúng theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về “Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”'?

Hình thức trình bày: 10 điểm.

Ghi chú: - Thời gian công bố câu hỏi: Vào lúc 9 giờ, ngày 19-5-2017.
      - Thời hạn chót nhận bài thi viết: Vào lúc 17 giờ, ngày 19-10-2017 (theo dấu bưu điện).Câu hỏi thi trắc nghiệm cuộc thi tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - kỳ I
(thời gian từ 9 giờ, ngày 19-5-2017 đến 17 giờ, ngày 15-6-2017)Câu 1: “Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành. Riêng phần tôi thì làm một cái nhà nho nhỏ, nơi có non xanh, nước biếc để câu cá, trồng hoa, sớm chiều làm bạn với các cụ già hái củi, em trẻ chăn trâu, không dính líu gì với vòng danh lợi”.

Hãy cho biết câu nói trên của Bác được báo Cứu Quốc đăng tải vào thời gian nào?

a- Ngày 21/01/1946, báo Cứu Quốc đăng toàn văn câu trả lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh với một số nhà báo nước ngoài.

b- Ngày 22/01/1946, báo Cứu Quốc đăng toàn văn câu trả lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh với một số nhà báo nước ngoài.

c- Ngày 23/01/1946, báo Cứu Quốc đăng toàn văn câu trả lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh với một số nhà báo nước ngoài.

Câu 2: Hai năm sau khi giành được chính quyền, từ tháng 10-1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã yêu cầu cán bộ, đảng viên sửa đổi lối làm việc, chỉ rõ phải đấu tranh với những hiện tượng thờ ơ trước những nhận thức lệch lạc, quan điểm sai trái: “Nghe những lời bình luận không đúng, cũng làm thinh, không biện bác. Thậm chí nghe những lời phản cách mạng cũng (...). Hãy cho biết nội dung trong (...) là gì ?
a- không báo cáo cho cấp trên biết.
b- không báo cáo cho cấp trên biết. Ai nói sao, ai làm gì cũng mặc kệ.
c- không báo cáo cho cấp trên. Ai làm gì, ai nói sao cũng mặc kệ.

Câu 3: Hãy chỉ rõ những dấu hiệu suy thoái về tư tưởng chính trị theo Chủ tịch Hồ Chí Minh trước hết là gì?
a- Những biểu hiện phai nhạt lý tưởng cách mạng.
b- Những biểu hiện lối sống không lành mạnh.
c- Những biểu hiện đạo đức, lối sống không trung thực, không lành mạnh.

Câu 4. Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu: “Phải chống sự mong muốn làm cho được lòng cấp trên còn ở dưới nhân dân thế nào cũng mặc, không thể vì lợi ích của Đảng mà chống nhân dân, mà quan liêu, hạ mệnh lệnh”. Câu trên Bác yêu cầu chống các biểu hiện gì?
a- Chống các biểu hiện thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm trước những khó khăn, bức xúc và đòi hỏi chính đáng của nhân dân.
b- Chống các biểu hiện thiếu trách nhiệm trước những khó khăn, bức xúc và đòi hỏi chính đáng của nhân dân.
c- Chống các biểu hiện vô cảm, thiếu trách nhiệm trước những khó khăn, bức xúc và đòi hỏi chính đáng của nhân dân.

Câu 5: Theo bạn, có bao nhiêu người tham gia trả lời các câu hỏi của kỳ thi này?

.
Bình luận (0)
.
.