Từ khóa: trái phiếu Chính phủ

Chính phủ ban hành Quy định mới về phát hành riêng lẻ trái phiếu Chính phủ

Chính phủ ban hành Quy định mới về phát hành riêng lẻ trái phiếu Chính phủ

(GLO)- Theo đó, phát hành riêng lẻ là phương thức bán trực tiếp trái phiếu Chính phủ cho từng đối tượng mua hoặc chọn ngân hàng thương mại làm đại lý phân phối và thanh toán trái phiếu Chính phủ cho đối tượng mua. Đại lý phân phối trái phiếu Chính phủ là các ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, có chức năng cung cấp dịch vụ đại lý phát hành trái phiếu theo quy định.

Kinh tế nóng nhất: Bắt đầu mở rộng "bơm tiền"

Kinh tế nóng nhất: Bắt đầu mở rộng "bơm tiền"

Theo thông báo của Kho bạc Nhà nước (KBNN), từ tuần tới đầu mối này sẽ tổ chức mua lại có kỳ hạn trái phiếu Chính phủ (TPCP) với tất cả các ngày làm việc trong tuần. Qua kênh này, nguồn tiền mới sẽ chảy ra khi các chủ sở hữu TPCP bán lại cho KBNN để lấy nguồn đưa vào thị trường.