Từ khóa: Phó Chủ tịch tỉnh

Long An có tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Long An có tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Ngày 12/3, HĐND tỉnh Long An khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, tổ chức kỳ họp thứ 13 (kỳ họp bất thường) để xem xét, quyết định công tác nhân sự và một số vấn đề cấp bách theo thẩm quyền.