Từ khóa: Hồ Lak liu riu

Gương mặt thơ: Mai Nam Thắng

Gương mặt thơ: Mai Nam Thắng

(GLO)- Anh Mai Nam Thắng làm thơ khá muộn. Anh tham gia quân đội, sau ra làm báo Quân đội nhân dân với hàm Đại tá-Trưởng ban Biên tập. Nhưng khi bập vào thơ, anh quyết liệt và chuyên nghiệp. Hơn 10 đầu sách đã xuất bản và giờ đang giữ trang thơ cho một số tờ báo, vì ngoài làm thơ anh còn là người đọc thơ rất tinh.