Từ khóa: HĐND huyện Chư Sê

Lắng nghe trẻ em nói

Lắng nghe trẻ em nói

(GLO)- Phòng tránh thương tích, đuối nước và xâm hại, bạo lực trẻ em; đảm bảo an toàn giao thông, an ninh học đường, an toàn trên môi trường mạng; quan tâm tạo sân chơi bổ ích cho trẻ em là những vấn đề được đặt ra tại buổi tiếp xúc, đối thoại mới đây giữa đại biểu HĐND huyện Chư Sê với trẻ em.