Từ khóa: đảo Việt Nam

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Gia Lai: Tổ chức cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam

Gia Lai: Tổ chức cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam

(GLO)- Ngày 22-8, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy có Công văn đề nghị Ban Thường vụ các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh quan tâm phối hợp, chỉ đạo triển khai, vận động tham gia Cuộc thi “Tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam và 40 năm Công ước Liên Hợp quốc về Luật Biển năm 1982“.