Từ khóa: Đại hội Đảng toàn quốc

Nhớ những lần dự đại hội Đảng toàn quốc

Nhớ những lần dự đại hội Đảng toàn quốc

(GLO)- Giữa thời khắc cả nước đang hân hoan hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trong lòng nhiều đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh Gia Lai lại dâng lên bao cảm xúc. Với họ, ký ức về những lần được tham dự đại hội Đảng toàn quốc là dấu ấn không thể nào quên.
Khẳng định quyền làm chủ của nhân dân

Khẳng định quyền làm chủ của nhân dân

Cùng với sự kiện có ý nghĩa chính trị quan trọng của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là cuộc vận động chính trị quan trọng và là đợt sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân.