Từ khóa: công trình xây dựng không phép

Gia Lai kiểm tra các công trình xây dựng tạm, xây dựng không phép, cơ sở thu mua phế liệu,

Gia Lai kiểm tra các công trình xây dựng tạm, xây dựng không phép, cơ sở thu mua phế liệu,

(GLO)- Ngày 29-1, UBND tỉnh Gia Lai lập 3 đoàn liên ngành kiểm tra đối với 100% công trình xây dựng tạm (lán trại), cơ sở thu mua phế liệu; công trình xây dựng không phép, sai phép trên đất dự án, đất nông nghiệp, khu vực đang bị thu hồi, hành lang bảo vệ lưới điện cao thế, đê, rừng.