.
.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai phát động thi đua năm 2021

Thứ Tư, 13/01/2021, 06:01 [GMT+7]
.

(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành vừa ký ban hành Chỉ thị số 01/CT-UBND về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2021.

 Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 19-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng.

 

Tiếp tục thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa phòng-chống dịch bệnh, vừa phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội ổn định, bền vững, tập trung vào 4 chương trình trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

 

  Các cá nhân được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh khen thưởng về thành tích trong các phong trào thi đua yêu nước. Ảnh: Thanh Nhật
Các cá nhân được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khen thưởng về thành tích trong các phong trào thi đua yêu nước. Ảnh: Thanh Nhật


Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả, sáng tạo các phong trào thi đua; gắn kết các phong trào thi đua với tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, nhân tố mới, mô hình hiệu quả, kịp thời biểu dương, tôn vinh khen thưởng các cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến, có thành tích xuất sắc. Phát huy giá trị văn hóa truyền thống, xúc tiến quảng bá và khai thác tiềm năng, thế mạnh về du lịch của địa phương.

 

Tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, phát triển mạnh kinh tế nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo. Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân phát triển sản xuất kinh doanh, khuyến khích khởi nghiệp, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và chỉ số cải cách hành chính; giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại...

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các tổ chức kinh tế, đơn vị thuộc cụm, khối thi đua của tỉnh tổ chức phát động thi đua và thực hiện ký kết giao ước thi đua năm 2021 (hoàn thành trước ngày 15-2-2021).

 

THANH NHẬT

 

.