.
.

Bàn xây dựng chỉ tiêu tăng trưởng tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021-2025

Thứ Năm, 20/02/2020, 07:01 [GMT+7]
.
(GLO)- Chiều 19-2, đồng chí Võ Ngọc Thành-Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai chủ trì cuộc họp nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo việc rà soát các chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2016-2020 và xây dựng chỉ tiêu tăng trưởng tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021-2025 nhằm phục vụ cho Đại hội đại biểu tỉnh Đảng bộ lần thứ XVI,  nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chủ trì có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Huỳnh Nữ Thu Hà; Nguyễn Đức Hoàng; Kpă Thuyên
 
 
Tham dự cuộc họp có các đồng chí thành viên Tổ giúp việc về nội dung kinh tế-xã hội Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025; lãnh đạo các sở: Công Thương, Nông nghiệp và PTNT, Lao động-Thương binh và Xã hội.
 
Hội nghị rà soát các chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2016-2020. Ảnh: Hà Duy
Hội nghị rà soát các chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2016-2020. Ảnh: Hà Duy
 
Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, giai đoạn 2016-2020, tất cả các chỉ tiêu đều đạt và vượt. Tốc độ tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2016-2020 của tỉnh theo hệ số chi phí trung gian năm 2012 đạt 7,93% vượt Nghị quyết để ra. Tốc độ tăng trưởng duy trì khá, góp phần tăng trưởng phát triển kinh tế-xã hội chung của tỉnh, tốc độ tăng trung bình hàng năm đạt 5,07%; dự kiến đến năm 2020, giá trị sản xuất đạt 30,03 tỷ đồng, gấp 1,28 lần so với năm 2015.
 
Sau 10 năm thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, dự ước đến hết năm 2020, toàn tỉnh có 81 xã đạt chuẩn nông thôn mới, tăng 11 xã so với mục tiêu Nghị quyết đề ra; có 5 huyện đạt chuẩn nông thôn mới với 83 thôn, làng đạt chuẩn nông thôn mới. Kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội phát triển ở cả đô thị và nông thôn, tổng vốn đầu tư toàn xã hội đến năm 2020 đạt 30.000 tỷ đồng, tăng so với năm 2015 là 1,92 lần; tăng cao hơn thời kỳ 2010-2015 là 3,74 lần. Thị trường hàng hóa và dịch vụ phát triển đồng bộ, công tác quản lý và khai thác thị trường nội địa được quan tâm. Hệ thống thương mại phát triển khá nhanh ở cả thành thị, nông thôn.
 
Ông Hồ Phước Thành- Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kết quả các chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2016-2020. Ảnh: Hà Duy
Ông Hồ Phước Thành- Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kết quả các chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2016-2020. Ảnh: Hà Duy
 
Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, một số chỉ tiêu tăng trưởng giai đoạn 2021-2025 cũng được đưa ra thảo luận, như tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân hàng năm đạt 9,15%; cơ cấu kinh tế đến năm 2025, khu vực I đạt 21,71% (giảm 4,2% so với năm 2020), khu vực II đạt 37,62% (tăng 2,86% so với năm 2020), khu vực III đạt 36,76% (tăng 1,36% so với năm 2020). GRDP bình quân đầu người đạt 70,64 triệu đồng/người/năm (tăng gấp 1,58 lần so với năm 2020). Ngành nông nghiệp và PTNT phấn đấu tốc độ tăng trưởng bình quân 6%/năm; xã đạt chuẩn nông thôn mới 120 xã; tỷ lệ độ che phủ rừng đạt 47,41%. Phấn đấu đến năm 2025, giá trị sản xuất toàn ngành công nghiệp đạt 39.400 tỷ đồng, tốc độ tăng bình quân giai đoạn 2021 2025 đạt 11,45%, tăng gần 3% so với giai đoạn trước. Dự kiến tổng vốn đầu tư toàn xã hội đến năm 2025 là 47.000 tỷ đồng, tăng bình quận 9,04%/năm gấp 1,57 lần so với năm 2020.
 
Ông Dương Văn Tuấn-Trưởng Ban Văn hóa-xã hội HĐND tỉnh góp ý xây dựng chỉ tiêu tăng trưởng tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021-2025. Ảnh: Hà Duy
Ông Dương Văn Tuấn-Trưởng Ban Văn hóa-xã hội HĐND tỉnh góp ý xây dựng chỉ tiêu tăng trưởng tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021-2025. Ảnh: Hà Duy
 
Sau khi nghe ý kiến của đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành yêu cầu các sở, ngành cụ thể, chính xác hơn trong báo cáo về số liệu; xác định rõ sự thay đổi, tăng trưởng của các lĩnh vực; đánh giá cụ thể những nguyên nhân của hạn chế để khắc phục trong giai đoạn tiếp theo. Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: “Các ngành về rà soát lại những hạn chế, tồn tại cũng như đề xuất định hướng phát triển của ngành mình. Xem lại thay đổi cơ cấu kinh tế thế này đã đột phá chưa? Đề nghị các đồng chí đánh giá sơ lược kết quả 10 năm, và đánh giá kỹ kết quả 5 năm qua, có kết quả nào làm chúng ta không yên tâm không? Nếu chưa yên tâm thì ở lĩnh vực nào, cụ thể là gì? Đầu tháng 3, tỉnh sẽ họp lại để xem xét lại điều chỉnh của từng ngành”. 
 
Hà Duy
 
.