.
.

Gia Lai: Thành lập Tổ công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo

Thứ Ba, 04/06/2019, 06:51 [GMT+7]
.
(GLO) Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành vừa ký ban hành Quyết định số 576/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ công tác kiểm tra, rà soát, giải quyết khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp kéo dài.
 
 

 

Ảnh nguồn internet
Ảnh nguồn internet
 
 
Theo đó, Tổ công tác do Chủ tịch UBND tỉnh làm Tổ trưởng, Chánh Thanh tra tỉnh làm Tổ phó Thường trực, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường làm Tổ phó. Các thành viên gồm: Trưởng ban Tiếp công dân tỉnh, đại diện lãnh đạo Công an tỉnh và Sở Xây dựng. Đồng thời, mời đại diện: Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tham gia Tổ công tác.
 
Tổ công tác có trách nhiệm tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20-3-2019 của Thanh tra Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp kéo dài. Chánh Thanh tra tỉnh quyết định thành lập bộ phận giúp việc cho Tổ công tác; xây dựng kế hoạch kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp kéo dài; phân công rõ trách nhiệm, thời gian kiểm tra, rà soát vụ việc khiếu nại, tố cáo và đề xuất với Tổ trưởng Tổ công tác phương án giải quyết dứt điểm vụ việc. Tổ công tác sử dụng con dấu của Thanh tra tỉnh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
 
HÀ SỰ
 
.