.
.

Gia Lai: Tăng cường quản lý an toàn đập, hồ chứa nước

Thứ Tư, 08/05/2019, 06:25 [GMT+7]
.
(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có Công văn số 904/UBND-NL về việc triển khai thực hiện các quy định tại Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 4-9-2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước.
 

 

Giám sát chặt chẽ việc vận hành điều tiết nước các hồ chứa đúng quy định, để đảm bảo an toàn dân sinh vùng hạ dụ. Ảnh: Thanh Nhật
Tăng cường quản lý an toàn đập, hồ chứa nước. Ảnh: Thanh Nhật
 
Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành của tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện Kế hoạch số 2815/KH-UBND ngày 14-12-2018 của UBND tỉnh về việc triển khai thi hành hệ thống luật pháp về thủy lợi; triển khai các nhiệm vụ được giao trong kế hoạch theo đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố và các chủ hồ, đập trong quá trình tổ chức thực hiện các quy định tại Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 4-9-2018 của Chính phủ theo Kế hoạch số 2815/KH-UBND của UBND tỉnh và Công văn số 2509/BNN-TCTL của Bộ Nông nghiệp và PTNT.
 
HÀ SỰ
 
.