.
.
(GLO)- Theo đánh giá của Ngân hàng Nhà nước, sau 1 năm thực hiện Nghị quyết 42 và Đề án 1058, khuôn khổ pháp lý về lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng đã được hoàn thiện một bước quan trọng, đặc biệt là về cơ cấu lại và xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng. Điều này đã góp phần đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước trong lĩnh vực ngân hàng cũng như đảm bảo sự ổn định, an toàn, lành mạnh thị trường tài chính tiền tệ.
 

 

  Năm qua, ngành Ngân hàng tỉnh đã thu hồi gần 1.000 tỷ đồng, trong đó có những khoản nợ xấu chây ỳ nhiều năm.    Ảnh: Đức Thụy
Năm qua, ngành Ngân hàng tỉnh đã thu hồi gần 1.000 tỷ đồng, trong đó có những khoản nợ xấu chây ỳ nhiều năm. Ảnh: Đức Thụy
 
Sáng 28-8, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 1 năm triển khai Nghị quyết số 42/2017/QH14 của Quốc hội và Quyết định số 1058/QĐ-TTg ngày 19-7-2017 của Thủ tướng Chính phủ. Dự hội nghị có Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng, cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương. Tham dự hội nghị tại đầu cầu Gia Lai có các ông: Nguyễn Đức Hoàng-Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đinh Duy Vượt-Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành chức năng và các chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh. 
 
Theo đánh giá của Ngân hàng Nhà nước, sau 1 năm triển khai quyết liệt Nghị quyết số 42/2017/QH14 và Quyết định số 1058/QĐ-TTg phê duyệt Đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD) gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020 đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Ngân hàng Nhà nước đã tham mưu Chính phủ trình và được Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các TCTD năm 2010. Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước đã chủ động phối hợp với các bộ, ngành, địa phương rà soát những khó khăn, vướng mắc, bất cập để tạo lập khuôn khổ pháp lý đồng bộ về lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng. Thực hiện chỉ đạo của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, các TCTD đã tập trung xây dựng phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu, khắc phục các tồn tại, yếu kém, nâng cao năng lực tài chính, năng lực quản trị theo quy định pháp luật và phù hợp với thông lệ quốc tế. Kết quả, đến cuối tháng 6-2018, tỷ lệ an toàn vốn của hệ thống các TCTD đạt 12,27%, tỷ lệ dự trữ thanh khoản là 18,8%; vốn điều lệ toàn hệ thống ước đạt 519,01 ngàn tỷ đồng, vốn chủ sở hữu toàn hệ thống ước đạt 720,43 ngàn tỷ đồng.
 
Đáng chú ý, chất lượng tín dụng được kiểm soát, ngăn ngừa; giảm tỷ lệ nợ xấu mới phát sinh. Từ ngày 15-8-2017 đến 30-6-2018, hệ thống TCTD đã xử lý được 138,29 ngàn tỷ đồng nợ xấu xác định theo Nghị quyết 42, trong đó xử lý nợ xấu nội bảng là 70,23 ngàn tỷ đồng, xử lý các khoản nợ đang hạch toán ngoài bảng là 21,59 ngàn tỷ đồng, xử các khoản nợ xấu đã bán cho Công ty TNHH một thành viên Quản lý Tài sản các TCTD Việt Nam (VAMC) là 46,46 ngàn tỷ đồng. Kết quả xử lý nợ xác định theo hình thức khách hàng trả nợ tăng mạnh, phản ánh ý thức trả nợ của khách hàng đã cải thiện khi TCTD, VAMC có quyền thu giữ tài sản bảo đảm. Theo đánh giá của Ngân hàng Nhà nước, đây là dấu hiệu tích cực cho thấy, Nghị quyết 42 đã và đang phát huy hiệu quả, góp phần tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc và đẩy mạnh công tác xử lý nợ xấu của hệ thống TCTD. Mặt khác, về quy mô, năng lực quản trị điều hành của các TCTD từng bước được nâng cao để tiệm cận với thông lệ quốc tế. Tính minh bạch trong hoạt động tín dụng của TCTD từng bước được cải thiện nhằm nâng cao khả năng thu thập, cung cấp thông tin tín dụng khách hàng vay, phục vụ hoạt động cho vay của TCTD đối với doanh nghiệp được thuận lợi. 
 
Tại địa bàn Gia Lai, Ngân hàng Nhà nước-chi nhánh tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo cơ cấu lại các quỹ tín dụng nhân dân gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020. Các chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn theo từng hệ thống đã tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết 42, thành lập Ban Xử lý nợ xấu, phân tích đánh giá từng khoản nợ để có giải pháp xử lý đạt hiệu quả. Qua 1 năm triển khai Nghị quyết 42 và các văn bản chỉ đạo của ngành, hoạt động ngân hàng cơ bản đạt kế hoạch giao, chất lượng tín dụng được kiểm soát tốt, các chi nhánh ngân hàng thương mại đã thu hồi gần 1.000 tỷ đồng, trong đó có những khoản nợ xấu chây ỳ nhiều năm qua, đưa tỷ lệ nợ xấu/tổng dư nợ về mức thấp. Các quỹ tín dụng nhân dân đã thực hiện phương án tái cơ cấu gắn liền với xử lý nợ xấu, đi vào hoạt động ổn định và có hiệu quả tích cực.
 
 
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Sự ra đời của Nghị quyết 42, Đề án 1058 là một quyết định có tính chất lịch sử đối với hoạt động ngân hàng, là công cụ cần thiết trong việc cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với xử lý nợ xấu. Kết quả mà ngành Ngân hàng đạt được trong 1 năm triển khai Nghị quyết 42 và Đề án 1058  là rất tích cực, căn bản, tạo tiền đề cho thời gian tới khi việc xử lý nợ xấu đi vào thực chất, thể hiện vai trò chủ động của các TCTD trong công tác này, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô.
 

Về cơ cấu lại danh mục đầu tư, cơ cấu tài sản có dịch chuyển theo hướng tích cực, dòng vốn tín dụng tập trung vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ. Cơ cấu tài sản có chuyển dịch theo hướng tỷ trọng cho vay trung dài hạn so với tổng dư nợ cho vay khách hàng giảm dần từ năm 2016 đến tháng 6-2018, các TCTD cơ cấu lại danh mục tài sản theo hướng giảm tài sản có hệ số rủi ro cao. Việc thoái vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp theo chủ trương của Chính phủ đã được Ngân hàng nhà nước chỉ đạo quyết liệt; vấn đề sở hữu chéo, đầu tư chéo trong hệ thống các TCTD đã được xử lý một bước quan trọng, tình trạng cổ đông/nhóm cổ đông lớn thao túng, chi phối ngân hàng cơ bản được kiểm soát…
 
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị thời gian tới ngành Ngân hàng tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong việc triển khai Nghị quyết 42, Đề án 1058 bởi yêu cầu, nhiệm vụ còn rất nặng nề. Đồng thời, đây cũng là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, ngành Ngân hàng cần phát huy vai trò đầu mối, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, hỗ trợ giữa bộ, ngành chức năng để giải quyết các vấn đề khó khăn vướng mắc; phấn đấu hoàn thành vượt  mức các chỉ tiêu được giao. Đối với các TCTD, cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức kinh doanh, chủ động hơn trong việc xử lý nợ xấu cũng như xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, tăng cường công tác thanh tra, giám sát. Mặt khác, phấn đấu nâng cao tỷ trọng doanh thu dịch vụ, chú trọng cơ cấu tín dụng và chất lượng tín dụng…
 
Sơn Ca
.