.
.

(GLO)- Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai đêm 20-12 và ngày 21-12 tại khu vực các huyện phía Đông và Đông Bắc, các huyện phía Đông-Đông Nam, các huyện phía Tây-Tây Nam, các huyện phía Tây Bắc, TP. Pleiku, thị xã An Khê và thị xã Ayun Pa.

 

 


NGUYỄN VĂN HUẤN


 

.