.
.

Bộ Y tế hướng dẫn phòng-chống dịch tại các chợ trong thời gian áp dụng Chỉ thị 16

Chủ Nhật, 29/08/2021, 07:00 [GMT+7]
.

(GLO)- Bộ Y tế vừa có Công văn hỏa tốc số 5858/BYT-MT về việc hướng dẫn phòng-chống dịch tại chợ đầu mối, chợ bán lẻ trong thời gian áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
 


Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ. Để đảm bảo an toàn phòng-chống dịch tại các chợ đầu mối, chợ bán lẻ; Bộ Y tế hướng dẫn phòng-chống dịch Covid-19 tại chợ đối với các địa phương trong thời gian áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

 

Ảnh: Hồng Thi
Theo Bộ Y tế, cần đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến cho người dân về các quy định phòng-chống dịch khi đến và mua bán tại các chợ. Ảnh: Hồng Thi


Theo đó, Bộ Y tế đề nghị Bộ Công thương, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo thực hiện các nội dung sau:

Bộ Công thương chủ trì và phối hợp với Bộ Y tế tổ chức phổ biến, tập huấn hướng dẫn cho các tỉnh, thành phố. Đôn đốc UBND cấp tỉnh yêu cầu các chợ đánh giá an toàn Covid và cập nhật lên hệ thống antoancovid.vn. Tổ chức truyền thông về các quy định phòng-chống dịch tại hướng dẫn. Phối hợp với Bộ Y tế để chỉnh sửa, bổ sung hướng dẫn khi cần thiết.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức phổ biến, chỉ đạo triển khai, kiểm tra và giám sát việc thực hiện hướng dẫn; tùy theo tình hình thực tế tại địa phương, có thể điều chỉnh hướng dẫn cho phù hợp. Bên cạnh đó, tổ chức, đôn đốc các chợ đánh giá an toàn Covid và cập nhật lên hệ thống antoancovid.vn. Tổ chức xét nghiệm SARS-COV-2 bằng test nhanh kháng nguyên cho người quản lý, làm việc, bán hàng tại chợ hàng tuần. Đồng thời, tổ chức tuyên truyền, phổ biến cho người dân về các quy định phòng-chống dịch khi đến và mua bán tại các chợ. Chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác phòng-chống dịch tại các chợ trên địa bàn; dừng hoạt động ngay đối với những chợ không đảm bảo an toàn phòng-chống dịch theo quy định.

 

>> Hướng dẫn phòng-chống dịch COVID-19 tại chợ đối với các địa phương trong thời gian áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
 

PHAN KIỀU

 

 

.