.
.

Gia Lai: Yêu cầu sử dụng ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần trong phòng-chống dịch COVID-19 cho cán bộ, giáo viên, học sinh tham gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT

Thứ Năm, 06/08/2020, 15:01 [GMT+7]
.

(GLO)- Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 1066/STTTT-CNTT ngày 58-8-2020 yêu cầu cán bộ, giáo viên, học sinh, người nhà học sinh triển khai các giải pháp để phòng-chống dịch bệnh Covid-19 khi tham gia Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2020.
 


 

Giao diện ứng dụng Bluezone (ảnh: Internet)
Giao diện ứng dụng Bluezone (ảnh: Internet)Theo đó, ngành Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị, địa phương liên quan cần:  Yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và thí sinh tham gia Kỳ thi nói trên nếu có điện thoại thông minh phải cài đặt, sử dụng ứng dụng Bluezone trước khi tham gia Kỳ thi (đối với việc sử dụng điện thoại phải theo các quy định, quy chế thi liên quan); đồng thời thường xuyên khai báo y tế điện tử (qua ứng dụng NCovid hoặc trên trang Web: https://tokhaiyte.vn), nhất là khi có sự thay đổi về sức khỏe; Tuyên truyền những người nhà học sinh khi đưa, đón học sinh tham gia Kỳ thi tự giác thực hiện các quy định về đeo khẩu trang, không tụ tập đông người, cài đặt và sử dụng các ứng dụng Bluzone, Ncovi.    

Nội dung chi tiết theo Công văn số 1054/STTTT-CNTT ngày 03/8/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc tuyên truyền cài đặt và sử dụng ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần trong phòng-chống dịch bệnh Covid-19 (có gửi kèm theo).

Đề nghị Tỉnh Đoàn, các cơ quan thông tấn báo chí, hệ thống thông tin cơ sở: Các tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các cấp tuyên truyền, phát động phong trào, kết hợp trong các hoạt động tiếp sức mùa thi để hỗ trợ cài đặt, hướng dẫn cho phụ huynh và học sinh tham gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 sử dụng ứng dụng Bluezone, khai báo y tế trên ứng dụng NCOVI và thực hiện tốt các biện pháp phòng-chống dịch Covid-19; Các cơ quan thông tấn báo chí, hệ thống thông tin cơ sở tiếp tục tăng cường việc tuyên truyền các giải pháp phòng-chống dịch bệnh Covid-19, đặc biệt là trong quá trình diễn ra Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2020.

GLO

.