.

Hội nghị hiệp thương lần thứ ba

(GLO)- Sáng 17-4, tại Hội trường 2-9, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.

.
.
.