.

Hiệu quả bước đầu của mô hình Nông hội cây ăn quả ở Chư Ty

(GLO)- Thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai mô hình nông hội, và nghị quyết của Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Cơ về phát triển hợp tác xã, tháng 9-2020, Nông hội cây ăn quả thị trấn Chư Ty chính thức được thành lập.

.
.
.