.

Gia Lai 48h: Hơn 730 tỷ đồng nâng cấp các đoạn xung yếu trên quốc lộ 25

(GLO)- Bộ Giao thông-Vận tải vừa phê duyệt dự án cải tạo, nâng cấp các đoạn xung yếu trên quốc lộ 25. Dự án bao gồm 3 dự án thành phần với tổng mức đầu tư 730,2 tỷ đồng từ nguồn dự phòng của kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 cho các dự án đường sắt và đường bộ quan trọng, cấp bách.

.
.
.