.

Tham quan vườn dược liệu hàng tỷ đồng

(GLO)- Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp Dược liệu Quang Vinh (xã Sơ Pai, huyện Kbang) là đơn vị tiên phong trồng sâm đương quy ở huyện Kbang, bước đầu đã thu nhập nhập hàng tỷ đồng, mở ra một hướng phát triển kinh tế mới đầy triển vọng, góp phần xóa đói, giảm nghèo.

.
.