.

Phát huy giá trị di tích Nền nhà-Hồ nước-Kho tiền ông Nhạc

(GLO)-Cụm di tích Nền nhà-Hồ nước-Kho tiền ông Nhạc thuộc Quần thể di tích lịch sử Tây Sơn Thượng đạo vừa được công nhận là di tích lịch sử-văn hóa cấp quốc gia đặc biệt. Nhiều năm qua, huyện Kông Chro (tỉnh Gia Lai) đã phối hợp với ngành chức năng chú trọng trùng tu, tôn tạo và phát huy giá trị lịch sử di tích.

.
.