.

Tiểu ban An ninh trật tự và Y tế-Hội đồng Bầu cử quốc gia làm việc với Ủy ban Bầu cử tỉnh Gia Lai

(GLO)- Thượng tướng Võ Trọng Việt-Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng-An ninh của Quốc hội, Phó trưởng Tiểu ban Thường trực Tiểu ban An ninh trật tự và Y tế-Hội đồng Bầu cử quốc gia dẫn đầu đoàn kiểm tra, giám sát của Tiểu ban vừa có buổi làm việc với Ủy ban Bầu cử tỉnh Gia Lai vào sáng 14-4.

.
.