.

Gia Lai: Sức mua hàng hóa tăng

(GLO)- Những ngày qua, sức mua hàng hóa trên địa bàn tỉnh Gia Lai tăng, nhất là sau khi TP. Pleiku áp dụng giãn cách theo Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

.
.