.

Bạch Long Vĩ - Đảo xa đang gần lại

Là một huyện đảo thuộc thành phố Hải Phòng: Bạch Long Vĩ cách đất liền khoảng 130 km, để ra được đây chỉ có một phương tiện duy nhất là đi tàu.

.
.