.

Gia Lai 48h: Giám sát việc chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện Dự án Nhà máy thủy điện Ia Ly mở rộng

(GLO)- Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành Kế hoạch số 241/KH-HĐND về việc thành lập đoàn giám sát "Việc đề xuất chủ trương đầu tư và tổ chức thực hiện chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện Dự án Nhà máy thủy điện Ia Ly mở rộng".

.
.