Từ khóa: chăm lo đời sống vật chất

Công ty Thủy điện An Khê-Ka Nak chăm lo đời sống người lao động

Công ty Thủy điện An Khê-Ka Nak chăm lo đời sống người lao động

(GLO)- Từ khi thành lập đến nay, Công ty Thủy điện An Khê-Ka Nak luôn xem người lao động (NLĐ) như “tài sản“ quý giá để tạo sự phát triển bền vững. Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Công ty luôn đồng hành, sát cánh để chăm lo đời sống vật chất cũng như tinh thần cho NLĐ.